Sıkça Sorulan Sorular

MAVİ SENSÖR KALİBRASYON

KULLANIM VE AYARLAR:

Cihazda toplam 4 adet program ayarı bulunmaktadır. Bunlar ayarlanarak cihazın nasıl calışacağı
belirlenir. Bunun dışında 2 adet butondan alt ve ust kalibrasyon secenekleri mevcuttur.
Programlara girmek icin tuşuna yaklaşık olarak 2 sn. basılı tutulur. Programlara girildiğinde
ekranda ‘P0’ gorunur. <↑> ve <↓> tuşları ile programlar arasında gezinilir. İstenilen programa
girilmek istendiğinde tuşuna basılır. İlgili program ayarları <↑> ve <↓> ile ayarlandıktan sonra
kaydedilmek isteniyorsa tuşuna basılır; kaydedilmeden cıkılmak isteniyorsa tuşuna
basılır. Tekrar çalışma moduna donmek icin tuşuna basılır ve ekranda olcum değeri
goruntulenir.
P0 – Röle Çıkış Verme Değeri:0 ile 99 arası ayarlanabilir. Bu değerde role aktif olur. İstenilen değere
ayarlanarak, seviye istenilen değerdeyken, bağımsız, role kontak uclarından sinyal alınabilir.
P1 – Histerezis Değeri:Bu değer, rolenin aktif olma değeri ile devreden cıkma değeri arasındaki farktır.
Olcum eğer dalgalı ise (seviyenin hızlı değişmesi vb nedenlerden), bu değer sayesinde rolenin
kararsızlığı ve hızlı bir şekilde devreye girip cıkması onlenmiş olur. Uygulamaya bağlı olarak uygun bir
değere ayarlanmalıdır.
P2 – Röle Çıkış Verme Tipi (Çalışma Şekli) :
0 => Role cıkışı devre dışı.
1 => Role surekli devrede.
2 => Ayarlanan değere gelince ceker, ayarlanan değerin histerezis değeri kadar altında bırakır.
(Duz Mantık)
3 => Ayarlanan değere gelince bırakır, ayarlanan değerin histerezis değeri kadar altında ceker.
(Ters mantık)
P3 – Reserved Menu: Kapalı menu.
P4 – Kalibrasyon Bilgi Kodları ve Otomatik Kalibrasyon:
Bu menude kalibrasyona ait bilgi kodları, olcumle ilgili bilgiler ve hafızada kayıtlı olan kalibrasyon
aralıklarıile ilgili ayarlar yer alır.
Kalibrasyon Hata Kodları:
1o => Ust kalibrasyon alt kalibrasyondan buyuktur yani kalibrasyon doğru yapılmıştır.
1E=> Alt kalibrasyon ust kalibrasyondan buyuktur yani kalibrasyondan hatalıdır.
2o=> Ust kalibrssyon ile alt kalibrasyon arasındaki fark olcekleme icin uygun.
2H=> Ust kalibrasyon ile alt kalibrasyon arasındaki fark buyuk; olcekleme icin uygun değil.
2E=> Ust kalibrasyon ile alt kalibrasyon arasındaki fark kucuk; olcekleme icin uygun değil.
3o=> Gelen anlık kapasite değeri ayarlanan kalibrasyon aralığındadır.
3H=> Cihaz 99; gelen anlık kapasite değeri ust kalibrasyon değerinden buyuk.
3A=> Cihaz 00; gelen anlık kapasite değeri alt kalibrasyon değerinden kucuk.
KALİBRASYON:
Cihazın kalibrasyonu şu şekilde yapılabilir. Cihazın ustunden <↑> ve <↓> tuşları ile alt veya ust
kalibrasyon yapılır. <↑> ust kalibrasyon icin; <↓> alt kalibrasyon icin kullanılır. Ust kalibrasyon
yapmak icin ~2 sn. boyunca, normal olcum modundayken, <↑> tuşuna basılmalı uygulanmalıdır. Alt
kalibrasyon icin ise aynı şekilde ~2 sn. boyunca <↓> tuşuna basılmalıdır.
Kalibrasyon tamamlandığında ekranda 3 defa ‘o’ yanıp soner ve ekranda yeni olcum değeri
goruntulenir (Normal şartlarda alt kalibrasyon sonucunda ‘0’, ust kalibrasyon sonucunda ‘99’
goruntulenir.)
Bu şekilde kalibrasyon tamamlanmış olur.
Kalibrasyon 2 adımda yapılır. 1. adım alt kalibrasyondur. Bu sıfır noktasını belirler. Bunun icin probun
ucu olculecek seviyenin en altına getirilir. Bu noktada acıklandığı şekilde kalibre edilir. Kalibrasyon
sonucunda ekranda ‘0’ goruntulenmelidir. Alt kalibrasyon havada yapılmamalıdır. Havadaki kapasite,
seviyenin en alt kısmındaki kapasiteden farklı olacağı icin prob en alt seviyedeyken ‘0’ dan farklı bir
değer gosterecektir.
Benzer şekilde ust kalibrasyon da, prob en ust seviyeye getirildikten sonra yapılmalıdır. Boylece iki
nokta arası duzgun bir şekilde olceklenmiş olur.
Kalibrasyon sırasında, olculen kapasitenin, mumkun olduğunca sabit olması, kalibrasyonun sağlıklı
olmasını sağlar. Kotu toprak bağlantısı, ya da toprak kart, prob kart arası temassızlıklar ya da temas
bozuklukları, hem kalibrasyon problemi oluşturabilir hem de normal olcum sırasında ani ve
beklenmeyen kapasite ve değer değişikliklerine yol acabilir.
Kalibrasyon yapılan cismin de mutlaka sensorun olcum aralığında olması gereklidir. Aksi halde alt ve
ust noktalar arası tam olarak olceklendirilemeyebilir.
Herhangi bir nedenle alt ya da ust kalibrasyon duzgun olmaz ise, yukarıdaki uyarılar dikkate alınarak
kalibrasyon yenilenmelidir. Alt ve ust kalibrasyon birbirinden bağımsız olarak yapılabilir.

Shopping Cart