AR-GE

AR-GE MERKEZİ Yenilikçi Çözümler

Üretiminin %70' ini ihraç eden ENDÜSTRİYEL, bugüne kadar

70+ Ülkeye ulaşmış ve başarılı projelere imza atmıştır.

Ulusal Destekli Başarılı Projeler

Ulusal olarak KOSGEB, TÜBİTAK gibi kuruluşlardan destekli birçok proje yürütülmüş ve başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Elektronik İnovasyonu

ENDÜSTRİYEL Ar-Ge Merkezi, kurulduğu 2018 yılından beri Elektronik alanında yenilikçi çözümler için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Teknoloji ve İnovasyonun Öncüsü

36 Yıllık Deneyim ve Ar-Ge Liderliği

1988 yılında faaliyete başlayan şirketimiz, 11.000 m2 kapalı olmak üzere toplam 28.000 m2’lik alanda ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu alanlarda teknoloji, otomasyon, enerji üretimi ve enerji tasarrufu çözümleri sunmaktadır.

Ar-Ge Merkezimiz 24.5.2018 tarihinde 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki kanun kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edilmiştir. Tecrübeli bir Ar-Ge merkezi olarak, 601 m² kapalı alanda, 20’den fazla araştırmacı, tasarımcı, destek personeli ve teknisyen kadrosunu gerek yurt içi gerek yurt dışında bilgi ve deneyim kazanmış uzmanlar ile geliştirerek yüksek nitelikli ve yaratıcı bir güç odağı oluşturmuştur. Elektronik, Otomasyon, Bilgisayar, Yazılım, Makine, Mekatronik, Proses Mühendisliği uzmanlıklarımızı disiplinler arası iş birliğini en üst seviyeye çıkartarak çözümler üretiriz. Endüstriyel uygulamalardaki saha tecrübemiz ve etik mühendislik değerlerimiz, Ar-Ge çalışmalarımızı Maliyet, Performans ve Uygulanabilirlik konusunda gerçekleştirerek tasarım ve uygulama noktasına taşırız. 

ENDÜSTRİYEL

Kısa, Orta ve Uzun
Vadede AR-GE
Stratejileri

Yerli olmayan öncelikli alana sahip projeleri ülke içinde üreterek ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak

Hızla değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurarak yenilikçi ürün tasarlayıp geliştirmek ve firmamıza rekabetçi güç sağlamak

Akademinin araştırma gücünden faydalanmak ve üniversiteler İle olan İşbirliklerinin sayısı arttırmak

Ar-Ge değeri yüksek projelerimize İlerleyen zamanlarda TÜBİTAK desteği almak ve firmamıza bu projeleri kazandırmak, uzun vadeli planlarımız arasındadır.

Ar-Ge İçin Ayrılan Bütçeyi %7 seviyesine çıkarmak

Bu sektörler yanında Ar-Ge Merkezimiz müşteri odaklı ve sektör dışı Ar-Ge çalışmalarıda yürütebilme kapasitesine sahiptir.

Ar-Ge Merkezimiz özellikle aşağıdaki sektörlere odaklamaktadır

Değirmen Makinaları

Öğütme Makinaları

Tartım Cihazları

Ölçüm Cihazları

Haberleşme Sistemleri

Kapasitif Sensörler

Endüstriyel Otomasyona yönelik cihazlar

Solar Ölçüm ve Kontrol Sistemleri

TFT ve LCD ekranlı kullanıcı çözümleri

Motor Kontrol Sistemleri

Değirmen Makinaları

Öğütme Makinaları

Tartım Cihazları

Ölçüm Cihazları

Haberleşme Sistemleri

Kapasitif Sensörler

Endüstriyel Otomasyona yönelik cihazlar

Solar Ölçüm ve Kontrol Sistemleri

TFT ve LCD ekranlı kullanıcı çözümleri

Motor Kontrol Sistemleri

AR-GE

İhtiyaç duyulan Endüstri 4.0 vizyonuna uyumlu

Algılama Teknolojileri (Smart Sensors)

Veri Toplama, Denetim-İzleme ve Kontrol Cihazları

Makineler ve Aktarım Sistemlerine bütünleşmiş elektronik bileşenler

Yazılımlar

Saha otomasyonuna yönelik Elektronik Bileşenler

YARI İLETKEN GLOBAL PARTNERLER

SOFTWARE GLOBAL PARTNERLER

Shopping Cart