Genel Müdür Mesajı

Genel Müdür Mesajı

Bugün artık dünün kuralları yeterliliğini kaybetmekte, küreselleşmenin şartlarına göre kurallar da revize olmaktadır. Her geçen gün, her alanda dünya üzerindeki entellektüel birikim artmakta, inovatif düşünce ve bilgi onu kullananlara üstünlük sağlamaktadır. Bu çağda hızlı cevap verebilme, daha kaliteliyi sunabilme ve daha ekonomik üretebilme rekabetin ana kuralları olmuş, bunları yapabilen de pazarda “kural koyan” durumuna gelmiştir.


Rekabetin dünyayı küçültmeye başlamasıyla birlikte, değişim artık ülkeleri bile çok kısa süre içinde değiştirir olmuştur. Ekonomileri dünya üzerinde etkili olan birçok ülke bu değişim sürecinde, gelişmişlik yarışındaki yerlerini kaybetmeye, bir kısım ülkeler ise neredeyse tamamen yeniden yapılanmaya mecbur kalıyor. Rekabeti ve değişimi zamanında fark edemeyip yenilenemeyen işletmeler ise ya tamamen yok olmakta, ya da çok ağır mali külfetlere katlanarak yenilenmektedirler.

Bizler, insana, doğaya ve çevreye saygımızdan hiç ödün vermeden, kaynakları verimli ve katma değer oluşturan bir planlama ile değerlendiren, sektörel uzmanlaşmaya önem veren, sunduğu her iyi hizmetin başarı olarak geri döneceğine inanarak çalışmakta ve önceliklerimizi müşterilerinin kazançlarını gözeterek belirlemekteyiz.

Bizler, her zaman en iyisi için çalışıyoruz.

 

Hasan TARHAN
Genel Müdür

Shopping Cart