2 Tartım 6 İstasyon Karoser Un Paketleme Sistemi 10/25/50 Kg

2 Tartım 6 İstasyon Karoser Un Paketleme Sistemi 10/25/50 Kg

  • Kapasite Bilgileri: Torbalanacak ürüne ve istenen toleransa göre değişmekle birlikte aşağıdaki paketleme hızı ile ilgili değerler sistemin kapasitesi hakkında bir bilgi verecektir.
  • · 10 kg’lık Paketlemelerde 10 ton/saat
  • · 25 kg’lık Paketlemelerde 22,5 ton/saat
  • · 50 kg’lık Paketlemelerde 42,5 ton/saat 50 kg’lık paketlemelerde paket başına tolerans ±0,15 kg arasında değişir.
  • Ayrıca, paket başına düşen ortalama hata payı ile un veya benzer karakterdeki ürünlerde 42,5 ton/saat kapasite ile çalışması taahhüt edilir.
  • Paketleme Set Değerleri: Paket dolum ağırlıkları operatör tarafından 10 – 25 – 50 kg arasında tercih edilebilmektedir.
Shopping Cart