Flow Balancer Kontrol Ünitesi

Flow Balancer Kontrol Ünitesi

Flow balancer, Silolarda bulunan değişik tip ve kalitedeki buğdayın istenilen oranda
hassas bir şekilde karıştırılması amacıyla kullanılır. Bu sayede ürün kalitesi ve üretim
verimliliği kontrol altında tutulabilmekte ve istenen kapasitenin stabil bir şekilde
gerçekleşmesini temin eder.
Flow balancer, maksimum ± % 1.5 hassasiyetle ölçüm yapar. Mekanik aksamla birleşen
flow balancer ünitesi, sistemden geçen ürünün akış hızını ve akış miktarını hesaplar
ve bu doğrultuda üzerindeki pnömatik klepeyi açar veya kapatır. Paçal bilgileri makine
üzerinden, operatör panellerinden veya merkezi kontrol ünitesinden giriş yapılabilir,
izlenir ve değiştirilebilir. Ayrıca, sistemden geçen ürünle ilgili bilgileri, kg/saat veya
oransal (%) olarak izlemeyi mümkün kılar.

Flow balancer, Silolarda bulunan değişik tip ve kalitedeki buğdayın istenilen oranda hassas bir şekilde karıştırılması amacıyla kullanılır. Bu sayede ürün kalitesi ve üretim verimliliği kontrol altında tutulabilmekte ve istenen kapasitenin stabil bir şekilde gerçekleşmesini temin eder. Flow balancer, maksimum ± % 1.5 hassasiyetle ölçüm yapar. Mekanik aksamla birleşen flow balancer ünitesi, sistemden geçen ürünün akış hızını ve akış miktarını hesaplar ve bu doğrultuda üzerindeki pnömatik klepeyi açar veya kapatır. Paçal bilgileri makine üzerinden, operatör panellerinden veya merkezi kontrol ünitesinden giriş yapılabilir, izlenir ve değiştirilebilir. Ayrıca, sistemden geçen ürünle ilgili bilgileri, kg/saat veya oransal (%) olarak izlemeyi mümkün kılar.
Shopping Cart