Flow Controlled Hecto Liter PLC Controlled Automatic Annealing

Flow Controlled Hecto Liter PLC Controlled Automatic Annealing

  • OTOMATİK TAVLAMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ
  • Sisteme giren buğdayın debisi maksimum %2, rutubeti ise %7/25 arasında ±0,3 hassasiyet ile ölçülür.
  • Bu aşamada daha iyi ve yüksek kalitede ürün elde edebilmek için belirli bir nem değerine sabitlemek gerekmektedir.
  • Buğdayın istenen rutubete getirilmesi için malzemenin sistemdeki akış miktarına göre hedeflenen rutubet oranını belirleme ve buna göre ne kadar su alacağı hesaplanmalı ve bu su sisteme aktarılmalıdır.
Self-contained type flow-controlled automatic annealing systems automatically calculate the amount of water to be taken into the system and automatically transfer the determined amount of water to the system. It is possible to control the water to be dispensed automatically or manually with the servo valve. The flow rate of water passing through the system is measured precisely with the help of an electronic meter. While automatic annealing systems can be used via the device with the help of an operator, they can also be controlled by PLC, which can communicate continuously with the central control system.
Shopping Cart