GENEL ÖZELLİKLER

Kapasite Bilgileri: Torbalanacak ürüne ve istenen toleransa göre değişmekle
birlikte aşağıdaki paketleme hızı ile ilgili değerler sistemin kapasitesi hakkında bir
bilgi verecektir.
• 25 kg’lık Paketlemelerde 8,75 ton/saat
• 50 kg’lık Paketlemelerde 15 ton/saat

50 kg’lık paketlemelerde paket başına tolerans ±0,15 kg arasında değişir. Ayrıca,
paket başına düşen ortalama hata payı ile un veya benzer karakterdeki ürünlerde 25
ton/saat kapasite ile çalışması taahhüt edilir.
Paketleme Set Değerleri: Paket dolum ağırlıkları operatör tarafından 25 - 50 kg
arasında tercih edilebilmektedir.