GENEL ÖZELLİKLER

Kapasite Bilgileri: Torbalanacak ürüne ve istenen toleransa göre değişmekle
birlikte aşağıdaki paketleme hızı ile ilgili değerler sistemin kapasitesi hakkında bir
bilgi verecektir.

• 10 kg’lık Paketlemelerde 4,5 ton/saat
• 25 kg’lık Paketlemelerde 10 ton/saat
• 50 kg’lık Paketlemelerde 17.5 ton/saat

50 kg’lık paketlemelerde paket başına tolerans ±0,15 kg arasında değişir. Ayrıca,
paket başına düşen ortalama hata payı ile un veya benzer karakterdeki ürünlerde 17.5
ton/saat kapasite ile çalışması taahhüt edilir.

Paketleme Set Değerleri: Paket dolum ağırlıkları operatör tarafından 10 – 25 - 50
kg arasında tercih edilebilmektedir.