GENEL ÖZELLİKLER

Kapasite Bilgileri: Torbalanacak ürüne ve istenen toleransa göre değişmekle
birlikte aşağıdaki paketleme hızı ile ilgili değerler sistemin kapasitesi hakkında bir
bilgi verecektir.

• 5 kg’lık Paketlemelerde 3 ton/saat
• 10 kg’lık Paketlemelerde 5,5 ton/saat
10 kg’lık paketlemelerde paket başına tolerans ±0,15 kg arasında değişir. Ayrıca,
paket başına düşen ortalama hata payı ile un veya benzer karakterdeki ürünlerde
5,5 ton/saat kapasite ile çalışması taahhüt edilir.
Paketleme Set Değerleri: Paket dolum ağırlıkları operatör tarafından 5-10 kg
arasında tercih edilebilmektedir.