GENEL ÖZELLİKLER

Otomatik tavlama sistemleri cihaz üzerinden operatör yardımıyla
kullanılabildiği gibi, merkezi kumanda sistemi ile sürekli olarak
haberleşebilecek şekilde PLC ile kontrol de kontrol edilebilme özellikleri
bulunmaktadır.

OTOMATİK TAVLAMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ


Sisteme giren buğdayın debisi maksimum %2, rutubeti ise %7/25
arasında ±0,3 hassasiyet ile ölçülür. Bu aşamada daha iyi ve yüksek
kalitede ürün elde edebilmek için belirli bir nem değerine sabitlemek
gerekmektedir. Buğdayın istenen rutubete getirilmesi için malzemenin
sistemdeki akış miktarına göre hedeflenen rutubet oranını belirleme
ve buna göre ne kadar su alacağı hesaplanmalı ve bu su sisteme
aktarılmalıdır.

Müstakil tip akış kontrollü otomatik tavlama sistemleri sisteme alınacak
su miktarını otomatik olarak hesaplar, belirlenen miktarda suyun
sisteme aktarılmasını yine otomatik olarak gerçekleştirir. Verilecek
suyu servo vana ile otomatik olarak veya manuel şekilde kontrol
edebilmek mümkündür.
Sistemden geçecek suyun debisi elektronik sayaç yardımı ile hassas
bir şekilde ölçülür.